Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MANI kacida si Darsép, sajadah digadékeun abong keur jaman werit usum korona.” “Lah na teuing Ujin, si Darsép dipercaya. Moal gé aya nu daékeun ngagadé sajadah, manasina ngagadékeun emas.” “Ngagadékeun emas gé sesah ayeuna mah Bi.” “Piraku Asép?” “Enya Bi. Kaalaman ku Bi Iroh.” “Ari […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “HEUEUH da nyieun masker diorder, Darsép!” “Sarua wé nyieun budak gé, Surjin.” “Ah, siah!” “Kumaha atuh Ujin?” “Kumaha naonana, Bi?” “Enya kawin jeung si Mimin dina usum korona jadi moal?” “Nyaéta bingung Bi. Teu nyangka bakal aya korona, hanas ti heula diengké-engké.” “Ngaranna gé sakadar […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MANI hararésé téa si Darsép rék nerangkeun laba.” “Sabar Jin, sabar, pan urang téh keur puasa.” “Teuing ah Darsép!” “Enya pokona mah salila uing nga-Heuras. Mun teu salah mah geus sataun leuwih, tepung puasa, bisi aya kasalahan boh gedé boh leutik kudu dihampura laba, Jin.” […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “TEU cageurna téh nya Bah?” “Naon téa Ujin?” “Sumuhun éta si Darsép, moal enya rék kawin jeung kurupuk.” “Oh éta, Jin. Nya éta mah urusan si Asép. Naon maksudna cenah Sép?” “Abah onaman mani digugu si Ujin. Antepkeun wé lah sina mikir sorangan.” “Nya kudu […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “Étanana naon nu pelem téh, Bi?” “Nao téa, Ujin?” “Sumuhun pan saur Bibi kamari jang naon ganteng ogé ari étanana teu pelem mah.” “Oh…éta nya sabangsa cau atawa bonténg.” “Teu pelem lebah manana, Bi?” “Mani kudu jéntré nya ari si Ujin. Sok wé ku Ujin […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “ANGGER si Darsép mah ditanya ka kalér, ngajawab ka kidul.” “Untung.” “Untung naon satéh Darsép?” “Nya untung ditanya ka kalér ngajawab ka kidul mah Ujin. Coba mun ditanya ka kalér jawaban ka kidul, ka kulon, ka wétan, ka luhur, ka handap, ka………” “Kaprot ku aing […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “SAKEDAP deui nya, Bah.” “Karék gé tabuh sawelas Jin, nya lila kénéh.” “Muhun ka tajil mah. Ieu mah…..” “Kana kawin, Jin? Ké heula ulah waka kawin moal ramé aya korona mah .” “Saha nu rék kawin Darsép?” “Heueuh ilaing, lin?” “Nyanyahoanan, ah.” “Ari enggeus naon […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “BANGÉNAN kana lauk naon eupan cangcut, Bi?” “Nya rupa-rupa wé Ujin ceuk tukang nguseup mah, ngan nu pangdohot-dohotna mah lauk hidung belang.” “Hahaa…..” “Nu kumaha lauk hidung belang téh, Bi?” “Si Ujin mani talété, nya!” “His, nya enya kudu talété sangkan jelas, bisi hoak.” “Lauk […]